Krnovské protiletecké kryty (1)

Protiletecké kryty ve svahu nad Boční ulicí. Kryt byl v průběhu let 43-45 budován
pomocí zajatců ( převážně francouzkých a britských ) Ke konci války zůstal objekt nedokončen. Podzemní část celého díla měla tvar písmene “ E “ Kryt měl tři vyústění. Jedno přímo proti ulici Blahoslavova. Dnes je zde vyzděný cihlový chod s vraty. Vchod slouží jako sklep na ovoce a je součást ovocného sadu, který se nachází na přilehlém svahu. Druhý prostřední vchod má vyústění proti Staré ulici. Dnes není vchod vidět, neboť před ním byla postavena okolo roku 2000 společná troj garáž majitelů tří protilehlých rodinných domů. Poslední vchod je doposud viditelný je opatřen plechovými dvojkřídlými vraty. Nachází se blíže k bývalému Dřevoslohu . Kryt měl také dvě svislé vyústění na úroveň horní hrany svahu. Jeden menší utvor byl vyveden na úrovni rod. domku pod svahem. Tento byl zasypán sesuvem půdy z pole jako první. Dnes po otvoru zůstala jen malá prohlubeň. Druhý větší otvor byl zhotoven blíže ke střednímu východu. Také on byl postupně sesuvem půdy z pole , zejména při jarním tání a přívalech dešťů. Dnes je tento otvor stále okolo deseti metrů hluboký. Když jsme v roce 1946 kryt jako chlapci prolézali, byl kryt ještě celý průchozí. Kromě zbytků kolejnic polní drážky zde nebylo žádné jiné zařízení, nebo vybavení. Vytěžená zemina se vyvážela samostádem po ulici Blahoslavova do prostoru, kde je dnes dětské dopravní hřiště. Odvoz takto zde navršené horniny byl odvezen vozidly OSP kolem roku 1950-52 do zrušené pískovny na Cvilíně ( vedle bývalého statku.) Kryt nebyl prakticky od konce války nikdy používaný. Oba vchody (prostřední a krajní u Dřevoslohu) byly opakovaně zabedněny proti vstupu. Přesto byly zábrany pravidelně vytrhány a vstupní nezavalená část chodby sloužila jako skládka odpadu. Po roce 1989 byly pokusy jak prostřední vchod po vyčistění a dosaze
ní kovových vrat komerčně využít. (jako sklad nápojů a vína) Nakonec k tomu nedošlo a oba vchody zůstaly takto znepřístupněny.

Za uvedené info děkuji krnovskému patriotovi panu Tuscherovi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Procházka Krnovem. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *